کلیدواژه‌ها = هندبال
بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-20

جواد فسنقری؛ علی اکبر خوشنویس زارچ؛ ندا موید


تاثیر دو ماه آموزش بازی هندبال بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر 7 تا 8 سال شهرستان دزفول

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 183-195

محمد حسین صائمی نیا؛ مهدی روزبهانی؛ محمد جلیل وند