دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1401 
investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

پریوش حسینی؛ طیبه زرگر؛ مظفر یکتایار؛ گلاله حسینی


بررسی اثرپذیری تبحر حرکتی از وضعیت تغذیه پسران 7 الی 15 سال شهر اردبیل

سعید حیدری؛ فریبا جوشقانی؛ سعید احمدزاده؛ مژگان رودسرابی


طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

رضا محمودی؛ مریم حسنوند؛ فهیمه نجفی علمدارلو؛ ایمان حسنوند


تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا؛ پژوهش کیفی

قاسم بابایی زارچ؛ مجتبی خلیلی زارچی؛ حسن غرایاق زندی؛ مسیب مظفری دهشیری