دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1401 
طراحی الگوی نقش حامیان مالی در باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 185-194

رضا محمودی؛ مریم حسنوند؛ فهیمه نجفی علمدارلو؛ ایمان حسنوند


بررسی اثرپذیری تبحر حرکتی از وضعیت تغذیه پسران 7 الی 15 سال شهر اردبیل

صفحه 205-214

سعید حیدری؛ فریبا جوشقانی؛ سعید احمدزاده؛ مژگان رودسرابی