دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1399 
اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

صفحه 257-262

رامین منصوری؛ زهرا نظری؛ سمانه صفری حسن آبادی؛ ابراهیم برارپور


راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 361-371

حامد کریمی؛ محمد آمره؛ ایمان حسنوند؛ کاظم سیف پور